• Sjoerd is geregistreerd lid geworden 6 November 2018