• Deukie is geregistreerd lid geworden 1 March 2017